۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير

بنیاد علم

ردیف

نام ماموریت

دانشکده های مشارکت کننده

1

خانواده متعالی و سلامت معنوی

· دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع)

· دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

· دانشکده ادبیات و علوم انسانی

· دانشکده علوم ورزشی

2

شبکه های هوشمند، اینترنت اشیاء و علوم انسانی دیجیتال

· دانشکده فنی مهندسی

· دانشکده مهندسی کامپیوتر

· دانشکده مهندسی عمران وحمل نقل

· دانشکده ریاضی و امار

· دانشکده زبان های خارجی

· دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3

توسعه پایدار با رویکرد حل مسائل زیست محیطی

· دانشکده فنی مهندسی

· دانشکده علوم و فناوری های زیستی

· دانشکده زمین شناسی

· دانشکده مهندسی عمران وحمل نقل

· دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

· دانشکده علوم اداری و اقتصاد

4

قدرت نرم و حکمرانی

· دانشکده علوم اداری و اقتصاد

· دانشکده ادبیات و علوم انسانی

· دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

· دانشکده مهندسی عمران وحمل نقل

· دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

· دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع)

5

نانو مواد و مواد پیشرفته درحوزه سلامت و صنعت

· دانشکده شیمی

· دانشکده فنی مهندسی

· دانشکده مهندسی عمران وحمل نقل

· دانشکده فیزیک

· دانشکده علوم و فناوری های زیست

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/26
تعداد بازدید:
388
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مرکزی-طبقه سوم
کدپستی: ...........
E-mail:  Cent-lib@ui.ac.ir 
تلفن: 37932174 تلفکس: 36689918
Powered by DorsaPortal