۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
درباره دفتر

رئوس وظايف و اختيارات

·         برگزاري جلسات شوراي پ‍ژوهش و فناوري دانشگاه و ابلاغ و پيگيري مصوبات

·          امور مربوط به طرح‌هاي پژوهشي درون‌دانشگاهي

·         امور مربوط به قطب‌هاي علمي دانشگاه

·         صدور مجوز پژوهشي مربوط به دفاع دانشجويان دكتري

·         انجام امور مربوط به فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي

·         انجام امور مربوط به شركت اعضاي هيئت علمي در مجامع علمي خارج از كشور

·         امور مربوط به اعزام اعضاي هيئت علمي براي شركت در دوره‌هاي تحقيقاتي خارج از كشور

·         تنظيم و تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شيوه‌نامه‌ها و مقررات پژوهشي دانشگاه و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشگاه براي تصويب و اجرا

واحد اطلاعات و آمار
واحد اطلاعات و آمار
اولویت های پژوهشی
اعتبارات پژوهشی
فرم ها
فرصت های مطالعاتی
سامانه ها
شرکت و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها
رویدادها
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مركزي-طبقه سوم
كدپستي: ...........
E-mail:  Cent-lib@ui.ac.ir 
تلفن: 37932174 تلفكس: 36689918
Powered by DorsaPortal